Raad van Aangeslotenen

Mondial Apeldoorn bestaat uit het bestuur en de Raad van Aangeslotenen. Hierin hebben leden (lees: een aantal Apeldoornse organisaties) zitting die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en armoedebestrijding.

Om lid te worden, is in het huishoudelijk reglement sinds 2011 een procedure beschreven:

  • schriftelijke aanmelding per brief of e-mail;
  • intakegesprek met bestuur;
  • aanname als aspirant aangeslotene;
  • toezending Richtlijnen Intake Aspirant Aangeslotenen;
  • na 1 jaar acceptatie bij bestuur en bekendmaking in Raad van Aangeslotenen.

De rechten en plichten van aangeslotenen staan beschreven in de statuten. Eén van de rechten is het aanvragen van PR-subsidies om activiteiten op gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en armoedebestrijding onder de aandacht te brengen bij het Apeldoornse publiek.

De Raad van Aangeslotenen adviseert en denkt mee met het bestuur om de doelen van de stichting te realiseren. Ze functioneert als klankbord en denktank omdat de organisaties goede en praktische kennis hebben van de maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het functioneren van Mondial Apeldoorn. Kijk hier voor een voorbeeld van Nieuws van aangeslotenen.

De Raad van Aangeslotenen komt twee keer per jaar bij elkaar in fysieke en/of digitale vorm.

Download hieronder de notulen van de meest recente vergaderingen:

Wil je meer weten van de aangesloten organisaties? Klik dan hier: