Bestuur

Mondial Apeldoorn bestaat uit de Raad van Aangeslotenen en het bestuur. Vanaf de oprichting in 1997 kent het bestuur een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene bestuursleden. Zij vertegenwoordigen deels de aangesloten organisaties.

De bestuursleden krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden en worden benoemd voor een termijn van 3 jaar. Het bestuur komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar.

Het bestuur van Mondial Apeldoorn bestaat uit:
Voorzitter: de heer R. van Esch
Secretaris: de heer H. van Lente
Penningmeester: de heer H. van der Horst
Algemeen bestuurslid: mevrouw M. Jonker (via aangeslotene OSM)
Algemeen bestuurslid: mevrouw L. Manka (via aangeslotene ML Foundation Gambia)

Het bestuur heeft tot hoofdtaak het besturen van de stichting en zet zich in om de doelen van aangeslotenen via Mondial Apeldoorn te helpen realiseren:

  1. Het ondersteunen van vanuit Apeldoorn werkzame organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mondiale vraagstukken en/of mensenrechten. In het bijzonder bij het opzetten en uitvoeren van gezamenlijke of individuele activiteiten om de Apeldoornse bevolking bewust te maken van de noodzaak om (zelf) aan ontwikkelingssamenwerking te doen en betrokken te zijn bij de behandeling van vraagstukken van mondiaal beleid (onder andere op het gebied van milieu, vrede en veiligheid);
  2. Het ondersteunen van projecten die zijn gericht op de concrete structurele verbetering van de situatie in ontwikkelingslanden, die passen in de uitvoering van mondiaal beleid en/of die concreet gericht zijn op de verbetering van de mensenrechten in ontwikkelingslanden;
  3. Het bevorderen van interculturele activiteiten met als doel begrip kweken voor de verschillende culturen binnen de Nederlandse samenleving.

Statutair is vastgelegd dat zowel de Raad van Aangeslotenen als het bestuur regelmatig bijeenkomt. Mondial Apeldoorn heeft geen vaste locatie voor haar vergaderingen; deze wisselen per keer. Klik hier voor een overzicht van de bestuursvergaderingen in 2022.

De zoektocht naar uitbreiding van het bestuur is gestart in april 2021 na een dringende oproep van vice-voorzitter H. Trapman. Met hulp van de speciale Commissie Bestuursuitbreiding zijn 4 nieuwe bestuursleden aangetreden.

Contact opnemen met het bestuur kan via onderstaande button en ook via e-mail: voorzitter@mondial-apeldoorn.nl