Statuten

Mevrouw A. Reiss volgde mevrouw Peer op als voorzitter in 2008. In haar tijd fungeerde een team dat veel, schriftelijk, op touw gezet heeft zoals de statutenwijziging in 2011, een huishoudelijk reglement en de Richtlijnen Intake Aspirant Aangeslotenen. Aanleiding daarvoor was de constatering dat de doorstroming van bestuursleden groot is en dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden. Bovendien was er de overweging dat men deelnemende organisaties actiever wil betrekken bij beleid en bestuur.

De statuten omschrijven bijvoorbeeld de doelen en de werking van het bestuur. De aangesloten organisaties zijn verenigd in een zgn. Raad van Aangeslotenen (RvA) en treedt op als adviesorgaan van het bestuur. De RvA heeft geen eigen bestuur.

In 2007 namen bestuursleden van het eerste uur de heren Buis, Van Seggelen en Gabriels afscheid. Er ontstond in die jaren een afwisseling van een Festival Light (onder dak) en een buitenfestival (Oranjepark). Het onderdak brengen van een Festival Light was niet altijd even gunstig voor een geslaagd festival wegens de bouwvorm/gebruik van bestaande Apeldoornse gebouwen. Het Projectplan Festival Mondial kwam tot stand. Soms met een aardige kruisbestuiving, zoals Open Monumentendagen en de Zondagmiddagconcerten. Stichting Mudanthe had een groot aandeel in de festivalorganisatie.

Ga direct naar: