ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naast subsidie vanuit Gemeente Apeldoorn is Mondial Apeldoorn afhankelijk van donaties, erfstellingen en legaten. Mondial Apeldoorn is in 2015 door de Belastingdienst erkend als een ANBI dus giften aan deze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
RSIN nummer: 801397972

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met o.a. Goede Doelen.nl en/of de Belastingdienst.