Recent verleden

De aandacht van Mondial gaat nu meer dan ooit uit naar vergroting van bewustwording en steun op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid bij de Apeldoornse bevolking. Ook is er een basis gelegd samen met de gemeente, andere organisaties en ondernemers uit Apeldoorn om bewustwording voor een eerlijke en duurzame samenleving te stimuleren.

Als koepelorganisatie bundelt Mondial Apeldoorn de krachten om lokale stichtingen en hun vrijwilligers bij te staan. Anno 2019 doet ze dit door de activiteiten van de aangeslotenen zichtbaar te maken door het organiseren van een openbare Nieuwjaarsbijeenkomst en events als Café Mondial, Festival Apeldoorn in Gigant etc.