Wereldwinkel Apeldoorn

Eerlijke produkten!

Wereldwinkels verkopen producten van kleine producentengroepen uit Latijns Amerika, Afrika en Azië. De makers krijgen hiervoor een eerlijke prijs. Dat blijkt een effectieve vorm van ontwikkelingssamenwerking te zijn. Voor het geld dat de consument voor een product uit de wereldwinkel betaalt, krijgt deze niet alleen een kwalitatief goed product, maar wordt ook de bouw van een school, een apotheek of de aanleg van elektriciteit in een dorp mogelijk gemaakt.

Het belangrijkste verschil met reguliere handel is dat rechtstreeks wordt ingekocht bij de producentgroepen en de tussenhandel (waar vaak veel geld blijft hangen) wordt overgeslagen. De maker krijgt daardoor een groter deel van de verkoopprijs. Ook wordt een deel vooruitbetaald, zodat de producenten geen leningen (met woekerrentes) hoeven af te sluiten om de grondstoffen in te kopen. Daarnaast krijgen ze adviezen en financiele steun voor produktverbetering of uitbreiding van het assortiment.

In de wereldwinkel werken ongeveer 35 vrijwilligers. Er worden allerlei produkten verkocht:

  • een ruimte sortering voedsel,
  • veel kunstnijverheid (beelden, glaswerk, tassen, houtsnijwerk, etc),
  • wierook,
  • recycled papier,
  • speelgoed en nog veel meer.

Er wordt vaak ingekocht, dus er zijn steeds nieuwe produkten te bewonderen. We hopen u een keer te mogen begroeten in de winkel!

Contactgegevens: 
Brinklaan 36
7311 LB Apeldoorn
055-578 88 81
wereldwinkelapeldoorn@hetnet.nl
apeldoorn.wereldwinkels.nl