Peace is the Way

Op weg naar vrede

De stichting wil een bijdrage leveren aan de wereldvrede via het volgende principe: “Zoek niet de weg naar vrede. Vrede is de weg”. De stichting probeert dit te realiseren door:

Het werven van geld en goederen;
Het uitdragen van een universeel en niet op een bepaalde religie geënt karakter;
Uit te gaan van het principe dat in ieder mens een vredewerker schuilt;
Activiteiten te ontplooien die veel mensen aanspreken en die in ieders mogelijkheden liggen;
De vrede te stimuleren in denken en doen.

De focus is dus gericht op het bij elkaar brengen van mensen en niet (zoals vele andere vredesorganisaties) op een anti-oorlog demonstratie.

Het grootste project van de stichting is het VAJOCO (VAkantiekampen JOngeren COnflictgebieden) project. Het gaat om:

  1. Het bij elkaar brengen van groepen jongeren die in een conflictsituatie leven.
  2. Jongeren uit conflictgebieden worden na een selectieproces uitgenodigd om een vakantiekamp in Nederland te bezoeken. De bedoeling is om begrip en vriendschap te kweken tussen jongeren die elkaar nu nog haten. Zij worden door professionele krachten begeleid in dialoogsessies. Daarnaast zijn er sport-, spel- en andere creatieve sessies die moeten bijdragen tot groepsvorming en het elkaar leren vertrouwen. Na het vakantiekamp is er een nazorgprogramma voor de jongeren als ze terug zijn in het conflictgebied. De jongeren kunnen vervolgens met hun ervaringen als vredewerkers in het conflictgebied werken.  Om geld binnen te halen organiseert de stichting al enkele jaren een Vredesschaaktoernooi en verkoopt zij eigen ontwerp kerstpostzegels en kerstkaarten.

Contactgegevens:

Erwin van der Bij
Ploegersdonk 102
7326 BG Apeldoorn
Tel.: 055 543 18 41
evdbij001@hotmail.com
www.pitw.net