Pasuk Foundation

Ontwikkeling van kinderen op de Filipijnen die opgroeien in extreme armoede

Missie

Op de Filipijnen leven miljoenen kinderen onder de armoedegrens. Veel kinderen hebben slechts één ouder of helemaal geen ouders meer. Door honger en gebrek aan schoolspullen kunnen veel van hen geen opleiding volgen. Vaak belanden zij uiteindelijk in de prostitutie of criminaliteit.

In samenwerking Filipijnse kerkpartners wil Pasuk Foundation deze kinderen hoop en educatie bieden. Hoop, op een betere toekomst en een eeuwig leven met God. En educatie, om hun ontwikkeling en zelfredzaamheid te stimuleren.

Nieuwsbrief januari 2022 – Opnieuw dringend hulp nodig vanwege tyfoon!

Nieuwsbrief december 2021 – Grote brand in sloppenwijk. Dringend hulp nodig!

armoedebestrijding  |  ontwikkeling van kinderen  |  via lokale kerken  |  met vrijwilligers

Contactgegevens:

Pasuk Foundation
Turfstekershoeve 27
7326 DP Apeldoorn
Tel. 084-0033384
info@pasukfoundation.org
www.pasukfoundation.org