Apeldoorns Beraad van Kerken

Samen voor Apeldoorn

Het Apeldoorns Beraad van Kerken is:

Een oecumenisch platform van Apeldoornse kerkgenootschappen.
Opgericht in 1968, vanuit de vrijblijvende contacten van oecumenische aard, die eraan vooraf gingen. Hoewel de Oecumene het hoofdonderwerp was, kwam al snel de intentie ook sociaal iets te betekenen voor de Apeldoornse gemeenschap. Zo ontstonden in de loop van de tijd activiteiten als: “Apeldoorn tegen Verarming”, “Kerk en Vluchteling” en
“het Stiltecentrum” Ook op geloofsgebied bleef het Beraad actief; het platform is deel van: “Platform Duurzame Dialoog Apeldoorn” en het “Interreligieus Overleg”

Het Apeldoorns Beraad van Kerken wil een ontmoetingsplaats zijn waar de deelnemende kerken elkaar onderling regelmatig consulteren over dat wat hen samen ter harte gaat. Denk aan sociale projecten voor de Apeldoornse gemeenschap, de gezamenlijke bezinning op vragen over geloof en leven over de kerkgrenzen heen en het omzetten van de maatschappelijke betrokkenheid van de kerken in daden.

Contactgegevens:

Apeldoorns Beraad van Kerken
Deventerstraat 40
7311 LW Apeldoorn
Email: beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com
www.apeldoornsberaadvankerken.nl