Amnesty International

Recht, vrijheid en veiligheid voor iedereen!

Amnesty International Werkgroep Apeldoorn is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Mensenrechten zijn de meest fundamentele rechten die ieder mens ter wereld heeft. Deze rechten garanderen ieders vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid. Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om deze tegen te gaan en te voorkomen.  Aanvankelijk voerde Amnesty actie tegen schendingen begaan door overheden zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf.

Later breidde Amnesty haar mandaat verder uit en zijn ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de privé-sfeer zoals huiselijk geweld, belangrijk. Sinds 2001 vallen ook schendingen van economische, sociale en culturele rechten (ESC-rechten) onder Amnesty’s mandaat. ESC-rechten zijn mensenrechten die de minimumvoorwaarden voor een menswaardig bestaan garanderen.

De zes basisrechten zijn het recht op voedsel, op water en sanitatie, op gezondheid, huisvesting, werk en onderwijs.

Amnesty Apeldoorn bestaat al ruim 30 jaar en organiseert veel activiteiten voor zoveel mogelijk inwoners. In de regio kunnen inwoners meedoen aan schrijfavonden en -abonnementen, lessen volgen op scholen en Amnesty-artikelen kopen en petitielijsten tekenen. Hiervoor staan we regelmatig met een kraam op het Raadhuisplein of in de Oranjerie. Verder is er ieder jaar op 10 december een grote fakkeltocht en schrijfavond in het gemeentehuis vanwege de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Deelname aan de werkgroep staat open voor iedereen.

Contactgegevens:

Tineke Willlemsen
info@amnestyapeldoorn.nl
www.apeldoorn.amnesty.nl