Stichting Mondial heeft zich aangesloten bij Partin

Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere initiatief een stem bij discussies over internationale samenwerking en behartigt daarbij de belangen voor de achterban: ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking.
Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren. Partin is een landelijke organisatie, waarin Mondial zich herkent en waarin uitwisseling kan plaatsvinden met andere organisaties, elders in het land gevestigd, maar met heel veel raakvlakken.