Nieuw bestuur

Sinds november 2021 bestaat het bestuur van Mondial Apeldoorn uit 4 nieuwe bestuursleden, namelijk 2 algemene bestuursleden, een voorzitter en een secretaris.

De zoektocht naar uitbreiding van het bestuur is succesvol geweest. Geholpen door o.a. de speciale Commissie Bestuursuitbreiding hebben vicevoorzitter H. Trapman en algemeen bestuurslid M. Turner opvolging gekregen; de functie secretaris was al langer vacant.

Het bestuur bestaat vanaf 4 november uit:

  • de heer R. van Esch – voorzitter
  • de heer H. van Lente – secretaris
  • de heer H. van der Horst – penningmeester
  • mevrouw M. Jonker – algemeen bestuurslid en aangeslotene via OSM
  • mevrouw L. Manka – algemeen bestuurslid en aangeslotene via ML Foundation Gambia

De nieuwe bestuursleden zullen zich de komende tijd voorstellen aan aangeslotenen, externe partners en het Apeldoornse publiek. Voor meer informatie over het bestuur klik hier

Nu al meer weten? Kijk hier voor het openbare profiel van voorzitter R. van Esch en hier voor die van secretaris H. van Lente.