Bestuursuitbreiding: 3 vacatures

Zoals u misschien weet: ontwikkelingssamenwerking, de strijd voor mensenrechten en tegen armoedebestrijding maken een moeilijke tijd door. De beperkingen die het nog steeds voortwoekerende Coronavirus ons oplegt, zorgen ervoor dat inspanningen op dit gebied naar de achtergrond verdwijnen.

Voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid/aangeslotene gezocht

Ook Mondial Apeldoorn ontkomt niet aan de beperkende gevolgen opgelegd door Covid-19. Door allerlei oorzaken bestaat het bestuur uit nog maar 3 personen. Ondanks alle inspanningen is het bestuur op zoek naar nieuwe collega’s voor de volgende functies: voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid/aangeslotene.

Gaat je hart uit naar ‘goed doen’ in de wereld vanuit Apeldoorn èn ben je een goede vertegenwoordiger van de ca. 30 Apeldoornse organisaties op gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en armoedebestrijding? Denk er dan over om bestuurslid te worden.

Klik hier voor de uitgebreide functiebeschrijvingen.

Voor vragen en directe aanmelding voor één van de genoemde functies kunt u contact opnemen met vicevoorzitter Hans Trapman en wel via e-mail: hans@geefeenkoe.nl en/of mob. tel.: 06 1360 4594