Apeldoornse Invloed met Impact voor vrouwen

Opleiding tot kok en horeca medewerkster , vakschool Cusco Peru, Inca Educa. Int. Vrouwendag 2021

Internationale Vrouwendag is het aangewezen moment om jaarlijks de successen en prestaties van vrouwen te vieren. Het thema voor dit jaar is ‘Invloed met Impact’ en verbeeldt hoe vrouwen een sleutelrol spelen in het tegengaan van verharding van de maatschappij.

Voor verschillende mensen betekent dit verschillende dingen. Voor Mondial Apeldoorn betekent het ook het vieren van successen vóór vrouwen. In alle gevallen ligt de nadruk op gelijkheid, waardering & respect en rechtvaardigheid. Hiermee wordt verwezen naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; een verklaring die Stichting Mondial Apeldoorn erg belangrijk vindt.

Apeldoornse invloed met impact

In Apeldoorn zijn er veel mensen die zich actief inzetten voor die gelijkheid, waardering & respect en rechtvaardigheid. Zij voelen zich direct verantwoordelijk en hebben veelal stichtingen opgericht om de wereld een beetje mooier in te kleuren.

Door hun eigen ervaringen en interactie met lokale mensen zien zij wat er nodig is om het leven van vrouwen te ondersteunen en beter te maken. Dat de keuzes die, vaak alleenstaande, vrouwen hierdoor kunnen maken direct het leven van hun gezin en gemeenschap op een positieve manier beïnvloeden. Een leven dat zwaar is door een onredelijke en onbegrijpelijk harde opstelling van anderen.

Globale viering

Rehabiliteitsprogramma, preventie van misbruik en educatieve ondersteuning, Home for Girls, Antque, Filippijnen, Let’s Care, Int. Vrouwendag 2021

Mondial Apeldoorn spreekt haar waardering uit voor stichtingen die vrouwen ergens in de wereld helpen om verharding in hun gemeenschap tegen te gaan. Of dit nu via de eigen uitgestoken hand is of via een betrouwbare partner in het land zelf.

Say No to Teenage Pregnancy, bewustwording, bespreekbaar maken, leren omgaan met voorbehoedmiddelen en rechten van vrouwen om ook ‘nee’ te mogen zeggen tegen ongewenste sex. Monrovia, Liberia. OSM. Int. Vrouwendag 2021

Het is goed om tijdens Internationale Vrouwendag globale successen van èn voor vrouwen te vieren. Mondial Apeldoorn doet dit graag door de verhalen te vertellen van de Apeldoornse stichtingen die door hun invloed grote impact hebben op het leven van meisjes en (jonge) vrouwen.

Veel van hun projecten richten zich direct op (meisjes en) vrouwen in het werkgebied ter plekke. Op onze FB-page staan alle succesvolle verhalen van Outreach Support Ministries (Say No to Teenage Pregnancy, Liberia), Inca Educa (Kansen voor meisjes, Peru) en Let’s Care (Home for girls, Filipijnen).