Nieuws van Organisaties

De meeste organisaties geven met enige regelmaat een nieuwsbrief uit. Om te laten zien wat zij doen en bereikt hebben. Om hun achterban te motiveren. En om anderen bij het werk te betrekken!
Nieuws uit de eerste hand, dus. Actueel, niet mooier dan het is, en ook niet slechter!

Lees mee, en ‘heb je iets’ met de organisatie of dat wat zij doen, sluit je dan aan, doe mee, geef een donatie, organiseer een sponsoractie, of wat dan ook…maar laat van je horen!

Contactgegevens van iedere organisatie staan op hun pagina, en ook op de alfabetische lijst.

Uit de meest recente nieuwsbrieven:

Het aantal tienerzwangerschappen in Liberia is schrikbarend hoog. Met alle gevolgen van dien voor de jonge moeders en hun kindje. OSM probeert daar wat aan te doen met programma’s waarbij alle betrokkenen aan bod komen. Lees verder


Inca Educa heeft in Peru uitvoerig haar 20-jarig jubileum gevierd. Maar ook in Nederland zal dit jubileum niet ongemerkt voorbij gaan. Lees verder


Een tyfoon trok over de Filippijnen. Veel mensen raakten dakloos, waaronder sponsorkinderen. Een noodfonds is geopend. Lees verder


Voedseltekorten en tal van andere problemen als gevold van corona in Sri Lanka. Lees verder