Millenniumdoelen

Mondial Apeldoorn is een platform waar uiteenlopende organisaties een plek vinden. Een ding hebben ze allemaal gemeen, ze werken aan een betere wereld. Ieder op zijn eigen plek en op zijn eigen manier. Zo worden de Millenniumdoelen voor 2030 mede vanuit Apeldoorn gerealiseerd.

Apeldoorn zet zich als Millenniumgemeente in voor het helpen realiseren van de zogeheten Millenniumdoelen (Global Goals) van de Verenigde Naties. Het zijn stichtingen, verenigingen en particuliere initiatieven die daar concreet handen en voeten aan geven.

Mondial Apeldoorn en haar aangeslotenen leveren een bijdrage aan de  millenniumdoelstellingen die de regeringsleiders met elkaar hebben afgesproken.

Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 GLOBALE DOELSTELLINGEN

om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en het jaar 2030:

  • Een einde maken aan extreme armoede;
  • Ongelijkheid en onrecht bestrijden;
  • Het probleem van klimaatverandering oplossen.

De globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zouden dit alles kunnen waarmaken. In alle landen. Voor alle mensen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op: