Write for Rights Amnesty Apeldoorn

Op 10 december is de schrijfavond in het gemeentehuis in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Het schrijven van brieven naar staatshoofden en andere autoriteiten voor (gewetens)-gevangenen en om mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen is al jaren een kernactiviteit van Amnesty International.