Bestuursvergaderingen

De bestuursvergaderingen in 2022 zijn op donderdag 20 januari, woensdag 20 april, dinsdag 5 juli, maandag 24 oktober en woensdag 21 december.

Het bestuur streeft ernaar om op deze data bij elkaar te komen in fysieke en/of digitale vorm. De notulen worden per e-mail gestuurd aan alle aangeslotenen en gepubliceerd op de website. Het bestuur heeft als hoofdtaak: het besturen van de stichting en zet zich in om de doelen van aangeslotenen via Mondial Apeldoorn te helpen realiseren. Klik hier voor meer nieuws over het bestuur.